CV Wzory

DropDown

CV dla Pedagoga Szkolnego

StarStarStarStarStar

CV dla Pedagoga Szkolnego

Anna wybrała szablon Yale w swojej dziedzinie, czyli pedagoga szkolnego. Jej przyszły pracodawca może szybko znaleźć wszystkie potrzebne informacje w tym klolorowym szablonie, ale dobrze zaaranżowanym i czytelnym. Swoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie wymieniła jako pierwsza w lewej kolumnie CV. Prawa kolumna oferuje wystarczająco dużo miejsca na krótki, ale widoczny profil, jej główne umiejętności i referencje.

Use this CV

"Energetyczna i pomocna w rozwiązywaniu problemów pedgagożka szkolna z 20-letnim doświadczeniem w szkole licealnym. Posiadająca łatwość w nawiązywaniu dobry relacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Obecnie szuka szkoły, w które będzie mogła wykorzystać nową metodę OK, w celu poprawienia efektywnych i pozytywnych rezultatów u uczniów w liceum 8."

Marlena Nowak - Pedagog szkolny

Przykładowe CV dla pedagoga szkolnego

Spis treści

Edukacyjne CV dla pracowników - Wzór i przykład

Jedno jest pewne. Czytasz to, ponieważ lubisz pracować z grupami dzieci lub młodzieży i chcesz przyczynić się w ich rozwoju, czy w taki, a czy w inny sposób, w formie wskazówek lub wsparcia. Oko zostało zawieszone na tym artykule, ponieważ prawdopodobnie przygotowujesz się do ubiegania się o stanowisko pedagoga szkolnego.

W poniższym artykule zagłębimy się w ważne szczegóły. Warto wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli chcesz się dobrze przygotować do aplikowania na pedagoga szkolnego to stanowisko wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Przykładowe CV dla pedagoga szkolnego

Przykładowe CV dla pedagoga szkolnego

Pobierz ten szablon CV

Rozpocznij pracę nad swoim CV!

Stwórz CV

Jak wygląda praca pedagoga szkolnego?

Na to pytanie można odpowiedzieć w krótki sposób: główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo i dotyczy to nauczycieli, dzieci i rodziców. W zależności od tego, jakie są Twoje osobiste zainteresowania ale możesz samodzielnie określić, która szczególna specyfikacja szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie, Ci najbardziej odpowiada, aby wysłać swoje CV i LM.

Czasami zdarza się, że ludzie myślą, iż pedagog szkolny ma za ideę pracować z dziećmi, które mają problemy z edukacją ale to nie jest prawda, zawód ten ma dużo więcej wymagań oraz ich miejsca pracy są bardzo zróżnicowane. Możesz szukać tego stanowiska w różnych placówkach szkolnych, w zależności od tego, co Cię interesuje.

Pedagogów znajdziesz nie tylko w szkołach, ale również w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wychowawczych dla młodzieży z trudnościami oraz placówkach doskonalenia nauczycieli.

Wymagania, aby zostać asystentem nauczyciela

Praca z dziećmi lub młodzieżą jest fajna i oczywiście wiąże się to również, z niezbędną odpowiedzialnością. Naturalnie, czasami te odpowidzialności, podczas szkolenia, uczą dokładnie jak reagować w grupie dzieci, którzy posiadają różne charaktery. Za pomocą wskazówek oraz wsparcia, pedagog może wpłynąć pozytywnie na młodzież.

Poniżej wymieniamy kursy oraz szkolenia, które kwalifikują się dla pedagoga szkolnego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (ze zm.).

Oczywiście wymagane kwalifikacje w stosunku do pedagoga szkolnego zależą od typu szkoły.

Zatem, jeśli w pytaniu mowa o szkole ponadgimnazjalnej (licea, technika, szkoły policealne) – nauczyciel musi mieć ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Natomiast, jeśli mowa o np. szkole podstawowej lub gimnazjum – wykształcenie jak wyżej lub: powinien ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne albo studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zatem rozporządzenie dopuszcza jedynie studia wyższe lub studia podyplomowe (nie: kurs kwalifikacyjny).

Kurs kwalifikacyjny dotyczy pedagogów pracujących w szkołach i placówkach wymienionych w § 14, 15, 17 i 18 rozporządzenia jako uzupełnienie kwalifikacji do odpowiedniej specjalności: kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

§ 20. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2 (czyli w: zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych), posiada osoba, która ukończyła:

  1. studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

  2. studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

  3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i 4 (czyli: w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych oraz: m. in. w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego), posiada osoba, która:

  4. ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub

  5. ukończyła:

a) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

  1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach, o których mowa w § 14, 15, 17 i 18, posiada osoba, która:

  2. ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub

  3. ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym rodzaju szkoły i placówki, określone w § 14, 15, 17 i 18, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub

  4. ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zdarza się również, że możesz zostać zatrudniony z dyplomem z innego programu studiów, a dokładnie psychologicznych, którzy uzupełnili swoje wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu pedagogiki.

Stwórz swoje profesjonalne CV tutaj!

Stwórz CV

Wskazówki dotyczące sukcesywnego CV dla pedagoga szkolnego

Dane osobowe

Bardzo ważne, ale bardzo często pomijane dane osobowe. Sprawdź dokładnie, czy wszystko zostało wpisane poprawnie. Ważne informacje znajdujące się w CV; imię i nazwisko, data urodzenia, aktualny adres i miejsce zamieszkania, najlepiej jeden numer telefonu łatwo osiągalny, adres e-mail bez literówek i którego regularnie sprawdzasz w skrzynce odbiorczej. Czy nadal masz ten sam numer telefonu, aby łatwo się z Tobą skontaktować, jeśli zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną? Czy nadal masz ten sam adres e-mail? A czy ten adres e-mail jest również neutralny czy profesjonalny? Jeśli (nadal) masz śmieszny adres e-mail, być może nadszedł czas, aby utworzyć neutralny adres e-mail. Prostym przykładem jest twoje [email protected]

Profil osobisty

Ten termin nie jest nowy w kraju kandydatów i w każdym razie dobrym pomysłem jest sformułowanie własnego profilu osobistego i to strategicznie wysoko zawierać CV. W następnej sekcji omówimy bardziej szczegółowo profil osobisty i pokażemy przykładowy profil dla inspiracji.

Co powinno zostać wymienione w pierwszej kolejności, w CV? Doświadczenie, czy wykształcenie?

To pytanie jest zadawane regularnie i nie można na nie odpowiedzieć jedną poprawną odpowiedzią, ponieważ jest to zależne od sytuacji, czy warto najpierw wspomnieć o swoim doświadczeniu zawodowym? czy najpierw o wykształceniu?

Jeśli niedawno ukończyłeś studia i nie masz jeszcze dużego doświadczenia zawodowego, ale posiadasz wymagane dyplomy, w takiej sytuacji wymienienie wykształcenia jako pierwsze będzie zdecydowanie benefitem. Jeżeli masz już pewne doświadczenie w kieszeni, które przyniesie korzyści przyszłemu pracodawcy, możesz wspomnieć o stażu pracy w swoim CV. Ważne jest, aby bagaż, który zabierzesz ze sobą na nowe stanowisko, miało pozytywne wrażenie. Wskazówka: użyj tej pomocnej wskazówki, krótko ilustrując to, co osiągnąłeś w swojej pracy. Na przykład, jeśli regularnie prowadziłeś ćwiczenia edukacyjne dla dzieci w określonej kategorii wiekowej lub z zaburzeniami zachowania, możesz to zapisać. Unikaj długich zdań. W końcu rekruter patrzy na Twoje CV tylko przez kilka sekund.

Zarówno w przypadku doświadczenia zawodowego, jak i również wykształcenia wyższego, wymień je w porządku chronologicznym, czyli; od najnowszego do najstarszego.

Szablon

Wzór graficzny to pierwsze wrażenie, jakie widzi rekruter, kiedy widzi Twoje CV. Postaraj się, aby to uczucie było pozytywne i profesjonalne, wybierając układ o prostym wyglądzie. Chociaż chcesz pracować z dziećmi, twoje CV nie powinno wyglądać dziecinnie.

Wskazówka: Czy posiadasz kilkuletnie doświadczenie? Wtedy możesz również bezpośrednio pod swoim nazwiskiem wymienić „Pedagog Szkolny”. Zobacz na przykładzie, jak robi to Marlena Nowak. W ten sposób dajesz wrażenie osobie rekrutującej, że życiorys jest profesjonalny i to w kilka minut. I tego właśnie chcemy.

Umiejętności

Krótkie i rzeczowe podkreślenie twoich umiejętności to zawsze plus. Staraj się uniknąć nieuzasadnionych kompetencji oraz nie wymieniaj zbyt wielu, w tej zakładce. Staraj się uniknąć często wymienianych umiejętności po to, aby mieć inny ton, niż większość kandydatów. Najlepsza metoda, aby naprawić ten problem to znalezienie tych, w których jesteś znakomity i wymienienie ich, jako fundamentalne słowo, które mówi coś dobrego o Tobie. Postaraj się znaleźć jedno zdanie, potwierdzające pasję do wykonywanego zawodu oraz, że jesteś pracowity.

Referencje

Możesz również umocnić swoją pozycję poprzez dodanie referencji od osób, z którymi kiedyś pracowałeś w kontekście zawodowym i które mogą powiedzieć coś o Twojej osobowości i umiejętnościach zawodowych z ich punktu widzenia. Zachowaj jednak ostrożność przy podawaniu danych kontaktowych, ze względu na ich prywatność dobrze by było ich pierw poinformować. Z pewnością, gdy zamieszczasz swoje CV na portalach pracy, wolisz nie mieć na nim danych kontaktowych osób trzecich.

Profil dla pedagoga szkolnego

Profil osobisty w Twoim CV daje potencjalnemu pracodawcy obraz osoby, która może zostać jego nowym współpracownikiem. Ten image powinien być dobry, robiąc dobre wrażenie w kilka sekund, rekruter dowie się więcej o tym, kim jesteś. Jest to poniekąd odpowiedź na pytanie: kim jesteś i jakie masz cechy? Twój profil osobisty powinien składać się z maksymalnie 3/4 zdań, w których opisujesz, kim jesteś, co chciałbyś osiągnąć w nowej pracy i jaki odpowiedni wkład masz do zaoferowania nowemu pracodawcy.

Przykładowe CV Marleny Nowak

"Energetyczna i pomocna w rozwiązywaniu problemów pedgagożka szkolna z 5-letnim doświadczeniem w szkole licealnym. Posiadająca łatwość w nawiązywaniu dobry relacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Obecnie szuka szkoły, w które będzie mogła wykorzystać nową metodę OK, w celu poprawienia efektywnych i pozytywnych rezultatów u uczniów w liceum 8."

W swoim CV udowadnia ona, że ma wieloletnie doświadczenie, a także pomocna w rozwiązywaniu problemów, opisując przy tym, czego dokładnie szuka na nowym stanowisku.

Rozpocznij pracę nad swoim CV!

Stwórz CV

Ważne umiejętności pedagoga szkolnego

Podczas pracy w szkole jako pedagog musisz umieć radzić sobie z sytuacjami, w których ważne jest opanowanie szeregu umiejętności. Poniżej podajemy kilka przykładów umiejętności - istotne dla pedagoga szkolnego i dlatego można ich również używać podczas tworzenia CV dla pedagoga.

Przykłady, których Marlena Nowak używa w swoim CV, jak widać, to:

Umiejętności komunikacyjne

Pedagog szkolny musi codziennie radzić sobie z różnymi rodzajami komunikacji, dlatego konieczne jest świadome komunikowanie się. W ten sposób masz codziennie kontakt z grupą dzieci i młodzieży, dlatego dobrze jest mówić i rozumieć ich „język”. Oczywiście w tym samym czasie, musisz dbać o stały kontakt z ich rodzicami lub opiekunami, a także komunikować się z kolegami i przełożonymi. Jasna i dobra komunikacja jest więc bardzo ważna dla pedagoga.

Umiejętności organizacyjne

Aby mieć wgląd w efekty swojej grupy i pracy, dobrze jest posiadać umiejętności organizacyjne. Dobrze zorganizowany pedagog szkolny potrafi dobrze rozplanować swoją pracę. Wie, gdzie szukać czegoś, czego potrzebuje lub o co proszą inni. Nikt nie musi czekać, nic się nie przedłuża a to jest bardzo cenne.

Umiejętności supervisora

Ostatecznie jest się odpowiedzialnym za grupę dzieci lub młodzieży. Ważne jest, aby wiedzieć, jak podejmować (sensowne) decyzje i że ma się pewien motywujący i inspirujący stosunek do grupy, aby podążała za przywódctwem pedagoga.

Do pracy! Z tymi wskazówkami masz teraz szerszy obraz pedagoga szkolnego wraz z ważnymi punktami, o których możesz wspomnieć w CV. Ułatw sobie tę pracę i skorzystaj z poręcznego narzędzia, który może szybko stworzyć profesjonalne oraz łatwo czytelne CV dla pedagoga szkolnego, dzięki temu, możesz łatwo i odrazu aplikować na każde ukazane się stanowisko dla pedagoga szkolnego!

Zaangażowanie

Kiedy pracujesz z ludźmi, a zwłaszcza z dziećmi, ważne jest, aby atmosfera oddawała pewne poczucie przynależności, pewne ciepło, aby dodawało to efekt zaznajomienia się z tobą. Częścią tego zaangażowania jest również empatia i umiejętność słuchania, gdy tylko konieczne.

Rozwijanie kreatywnych działań edukacyjnych

Odrobina kreatywności pomaga w pracy jako pedagoga szkolnego, dzięki czemu możesz zająć się grupą w zabawny i edukacyjny sposób.

Zdobądź wymarzoną pracę z CVMaker

Szybko i łatwo stwórz profesjonalne CV. Pobierz je w ciągu 10 minut, kiedy i gdzie chcesz!

AddSmallStwórz swoje CV
CheckCircle

Zwiększ swoje szanse na znalezienie pracy z dobrym CV.