Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookies.

Administrator strony www.cv-maker.pl - CVMaker B.V., dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu. W celu realizacji zasad rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przygotowaliśmy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony www.cv-maker.pl („Serwis”).

 1. Administrator danych osobowych

  CVMaker B.V., z siedzibą w Amsterdamie, adres: Piet Heinkade 221, 1019HM, Amsterdam

  Holandia („Administrator” lub „CVMaker”) jest administratorem danych osobowych, które są zbierane poprzez Serwis w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  Szanujemy prywatność użytkowników Serwisu, przetwarzając i zabezpieczając przekazane nam dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy i do jakich celów, dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby korzystanie z Serwisu było dla Was przejrzyste. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami na adres e-mail: [email protected].

  Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmodyfikowane 26-11-2020 r.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych

  2.1 Utworzenie i zarządzanie kontem

  Aby korzystać z naszych usług użytkownik Serwisu powinien utworzyć swoje konto. W celu utworzenia i następnie zarządzania kontem użytkownika niezbędne jest podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, koniecznych do identyfikacji użytkownika oraz w celach kontaktowych. Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  2.2 Nasze usługi - tworzenie CV

  Poprzez nasz Serwis umożliwiamy użytkownikom stworzenie atrakcyjnego CV. Aby skorzystać z wyżej wskazanej usługi, użytkownik musi wprowadzić swoje dane osobowe poprzez nasz Serwis, korzystając z kolejnych kroków. Gdy tylko użytkownik ukończy pierwszy krok i przejdzie do drugiego etapu, wprowadzone przez niego dane zostaną zapisane.

  W pierwszym kroku prosimy o podanie następujących danych osobowych:

  • Imiona i nazwiska*; • Adres e-mail*; • Numer telefonu*; • Adres*; • Zdjęcie profilowe; • Data i miejsce urodzenia; • Informacja o posiadaniu prawa jazdy; • Narodowość; • Płeć; • Stan cywilny; • URL profilu LinkedIn; • Adres URL dowolnej witryny, która ma zostać dodana.

  *Dane osobowe oznaczone gwiazdką* są niezbędne do stworzenia CV. 

  W następnym kroku użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji:

  • Dane edukacyjne, takie jak szkolenia, staże, kursy i certyfikaty (w tym termin odbycia i nazwa instytucji); • Dane dotyczące doświadczenia zawodowego, takie jak stanowisko i pracodawca; • Zainteresowania i zajęcia dodatkowe; • Umiejętności i ich poziom; • Znajomość języków.

  W trzecim kroku - po wypełnieniu powyższych informacji użytkownik ma możliwość zaprojektowania własnego CV i skorzystania z opcji wykupienia (z możliwością natychmiastowego anulowania) subskrypcji CVMaker na zasadach wskazanych w Regulaminie.

  Za pomocą oferowanej przez nas usługi użytkownik może przeglądać, pobierać i edytować CV, które wypełnił i zaprojektował. Użytkownik może korzystać ze wszystkich innych funkcji, takich jak tworzenie nieograniczonej liczby CV oraz listów motywacyjnych.

  Dane są przetwarzane w celu stworzenia CV, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  2.3 Szczegóły płatności

  W związku z odpłatnością naszych usług, aby właściwie zorganizować płatność korzystamy z usług stron trzecich, takich jak Adyen, Paypal, Stripe i Mollie Payments. Na potrzeby przetworzenia płatności dane użytkownika nie będą udostępniane CVMaker, a użytkownik podaje szczegóły płatności bezpośrednio za pośrednictwem strony pośrednika płatności, który następnie przekazuje CVMaker dane dotyczące płatności, aby umożliwić weryfikację dokonania przez użytkownika zapłaty. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych dotyczących karty kredytowej lub płatniczej. Wyżej wspomniani dostawcy usług są wyłącznie odpowiedzialni za dane, które przetwarzają na potrzeby płatności użytkowników. W tym zakresie prosimy, aby każdy użytkownik zapoznał się z odpowiednimi regulacjami i politykami prywatności udostępnianymi przez takie podmioty. W zakresie ustalenia, czy dokonano płatności za usługi przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Dalsze informacje na temat celów przetwarzania danych osobowych zostały opisane w pkt 4 Polityki Prywatności.

 3. Odbiorcy danych osobowych

  Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Możemy jednak przekazywać Twoje dane osobowe jeśli jest to wymagane przez prawo lub naszym kontrahentom tzw. podmiotom przetwarzającym, jeśli jest to konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz świadczenia usług.

  Podmiotami przetwarzającymi mogą być:

  • pośrednicy płatności, wskazani w „2.3 Szczegóły płatności”; • dostawcy usług IT; • podmiot wspierający nas w obsłudze wysyłania korespondencji; • dostawcy oprogramowania analitycznego w celu ulepszenia naszych usług i strony internetowej, w tym Google Analytics.

  Podmioty przetwarzające, które uzyskają od nas dostęp do danych osobowych użytkownika, mogą je wykorzystać tylko na podstawie odpowiedniej umowy z CVMaker i w związku z zapewnieniem usług w imieniu CVMaker,.

 4. Cele i okres przetwarzania danych osobowych

  Przechowujemy dane, które zostały wprowadzone przez użytkowników dopiero po przejściu do drugiego kroku naszej usługi. Jeśli użytkownik nie wykupił subskrypcji, CVMaker zapisze wprowadzone przez niego dane i będzie je przechowywał przez okres do jednego miesiąca po wysłaniu przez CVMaker drugiej wiadomości e-mail z zapytaniem, czy użytkownik chciałby uzupełnić swoje CV i wykupić subskrypcję. W przypadku braku odpowiedzi lub uzyskania odpowiedzi odmownej, dane zostaną usunięte po miesiącu.

  W przypadku wykupienia subskrypcji (przejścia do kolejnego kroku) będziemy przechowywać podane przez użytkownika dane, dopóki nie wystąpi on z żądaniem dotyczącym usunięcia określonych danych osobowych. Niezależnie od powyższego wyślemy Ci wiadomość rok po Twojej ostatniej aktywności za pośrednictwem naszego serwisu, z zapytaniem, czy powinniśmy w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane. W przypadku braku odpowiedzi lub uzyskania odpowiedzi odmownej, usuniemy Twoje dane po upływie miesiąca od daty naszej ostatniej wiadomości e-mail.

  Poniżej wskazujemy cele przetwarzania danych osobowych wraz z okresem, przez który dane osobowe są przetwarzane:

  1. Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem CVMaker (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): W celu prawidłowego wykonania umowy zawartej z CVMaker musimy przetwarzać Twoje dane osobowe wskazane w pkt 2.2 Polityki Prywatności. Obejmuje to dane wprowadzone przez Ciebie w celu utworzenia i zarządzania kontem, w celu utworzenia CV, a także szczegóły płatności. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy.

  2. Wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

   W celu zrealizowania odpowiednich obowiązków przewidzianych w przepisach podatkowych będziemy przetwarzać informacje dotyczące faktur VAT przez okres wynikający z tych przepisów – obecnie jest to pięć lat.

  3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

   W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami będziemy przechowywać Twoje dane przez okres odpowiadający odpowiednim terminom przedawnienia. Dodatkowo jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby obsługi danego zapytania przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojego zapytania.

  4. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO):

   W wyraźnie wskazanych przypadkach podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych może być zgoda. W takim wypadku Twoje dane przechowujemy do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 5. Pliki cookies

  Pliki cookies to niewielkie pliki, które są przechowywane przez urządzenie końcowe podczas korzystania z Serwisu. Pliki cookies dzielą się na sesyjne i stałe. Sesyjne pliki cookies to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej do momentu zakończenia sesji, czyli do czasu jej zamknięcia. Stałe pliki cookies są przechowywane zasadniczo do momentu ich usunięcia przez użytkownika końcowego (zasady i sposoby usunięcia takich plików zostały opisane poniżej). Stosowanie plików cookies pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej i w jaki sposób możemy uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Ponadto pliki cookies (pliki podmiotów trzecich) są umieszczane w celach marketingowych lub analitycznych, a podmioty trzecie są wówczas osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych.

  5.1  Ustawienia plików cookies

  Jeśli chcesz korzystać z naszej witryny w sposób najbardziej optymalny, zalecamy zaakceptowanie naszych plików cookies. Możesz to zrobić, klikając w opcję „Zaakceptuj” w powiadomieniu dotyczącym plików cookies, które wyświetli się podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie. Jeśli nie dokonasz wyboru, zakładamy, że kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się na umieszczenie wszystkich plików cookies. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat umieszczanych przez nas plików cookies lub zmienić ustawienia plików cookies, odwiedź zakładkę „Pliki cookies”.

  5.2  Funkcjonalne pliki cookies

  Umieszczamy funkcjonalne pliki cookies, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie naszego Serwisu. Są one wymagane do prawidłowego działania witryny. Dzięki temu, przykładowo nie musisz wprowadzać tych samych danych wielokrotnie podczas tworzenia swojego CV. Ponadto pliki cookies zapewniają równomierne załadowanie strony internetowej i jej dalsze szybkie oraz prawidłowe działanie. Strony trzecie umieszczają następujące funkcjonalne pliki cookies:

  5.3 Analityczne pliki cookies

  Dzięki analitycznym plikom cookies zbieramy (przy pomocy stron trzecich) statystyki i informacje o sposobie korzystania z naszego Serwisu. Analizując wykorzystanie strony internetowej, możemy stale optymalizować naszą stronę internetową, aby zwiększyć jej przejrzystość i funkcjonalność. Na przykład używamy plików cookies do śledzenia liczby odwiedzających witrynę i mierzenia czasu trwania wizyty. Przechowywane są między innymi następujące dane:

  • adres IP (zanonimizowany);

  • parametry techniczne, takie jak używana przeglądarka (na przykład: Google Chrome, Safari, Firefox), rozdzielczość ekranu, preferencje językowe i używane urządzenie; • zachowanie podczas surfowania i przewijania oraz ogólne korzystanie ze strony internetowej; • stron, które odwiedzasz i dane strony, z której wszedłeś na naszą stronę. Starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych. Nie odpowiadamy jednak za ich politykę w zakresie cookies, dlatego też zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów i samodzielne podjęcie decyzji czy chcesz akceptować ich pliki cookies – możesz to zrobić w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.

  Podmioty trzecie umieszczają następujące analityczne pliki cookies:

  Google Analytics

  Dzięki narzędziu Google Analytics mierzymy wyżej wspomniane parametry korzystania z Serwisu. Zawarliśmy stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Google. Google nie udostępnia danych stronom trzecim. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po maksymalnie dwóch latach. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Google.

  Hotjar Dzięki Hotjar anonimowo mierzymy przewijania i klikania danego użytkownika. Dzięki tym informacjom możemy wykryć błędy w Serwisie i nadal optymalizować zarówno nasze usługi, jak i witrynę. Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Hotjar. Hotjar nie udostępnia danych stronom trzecim. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po maksymalnie jednym roku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Hotjar.

  Tawk oferuje usługę czatu w naszym Serwisie, podczas którego możesz się z nami skontaktować w łatwiejszy sposób. CVMaker zbiera tylko dane kontaktowe osoby, z którą rozmawiasz oraz treść rozmów. Informacje te są używane, aby pomóc Ci, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego czatu na żywo. Dane są przechowywane w USA na podstawie odpowiednich umów z CVMaker, a dane są usuwane po 30 dniach. Tawk nie udostępnia danych stronom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Tawk.

  Tapffiliate Ta usługa może umieścić plik cookie, aby sprawdzić, czy odwiedzasz nasz Serwis poprzez stronę naszego partnera. Te dane służą do pomiaru kampanii, z której pochodzi Twoja wizyta. Tapfilliate nie udostępnia (anonimowych) danych stronom trzecim. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po maksymalnie 90 dniach. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Tapfilliate.

  5.4 Marketingowe pliki cookies

  Pliki cookies umieszczamy także w celach marketingowych. W ten sposób możemy wysyłać Ci spersonalizowane oferty za pośrednictwem witryn partnerskich i mediów społecznościowych. Nasi partnerzy umieszczają następujące marketingowe pliki cookies:

  Google Remarketing i DoubleClick

  Te pliki cookies śledzą, które strony przeglądasz, dzięki czemu możemy wyświetlać odpowiednie reklamy w partnerskich witrynach. Możemy śledzić, czy klikasz reklamy i czy składasz zamówienia po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy. W ten sposób nie przegapisz żadnych osobistych ofert i nie będziesz widział reklam częściej, jeśli nie będziesz nimi zainteresowany. Google czasami udostępnia anonimowe dane stronom trzecim. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po maksymalnie dwóch latach. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Google.

  Reklama Microsoft

  Takie pliki cookies śledzą jakie strony przeglądasz, dzięki czemu możemy wyświetlać reklamy w naszych partnerskich witrynach. Możemy śledzić, czy klikasz w takie reklamy i czy składasz zamówienia po ich obejrzeniu lub kliknięciu. W ten sposób nie przegapisz żadnych osobistych ofert i nie będziesz widział reklam częściej, jeśli nie będziesz nimi zainteresowany. Microsoft udostępnia zanonimizowane dane podmiotom trzecim. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po maksymalnie 90 dniach. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Microsoft.

  Facebook Takie pliki cookies śledzą, które strony przeglądasz, dzięki czemu możemy wyświetlać odpowiednie reklamy na Facebook. W ten sposób nie przegapisz żadnych osobistych ofert i nie będziesz widział reklam częściej, jeśli nie będziesz nimi zainteresowany. Facebook nie udostępnia danych stronom trzecim. Pliki cookies są automatycznie usuwane po maksymalnie dwóch latach. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka.

  Pinterest Takie pliki cookies śledzą, które strony przeglądasz, dzięki czemu możemy wyświetlać odpowiednie reklamy na Pinterest. W ten sposób nie przegapisz żadnych adresowanych do Ciebie ofert i nie będziesz widział reklam częściej, jeśli nie będziesz nimi zainteresowany. Pinterest nie udostępnia danych stronom trzecim. Pliki cookies są automatycznie usuwane po maksymalnie dwóch latach. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Pinterest.

  5.5 Usuń lub wyłącz pliki cookies

  Oczywiście zawsze możesz usunąć lub wyłączyć nasze pliki cookies. Możesz także wyłączyć korzystanie z JavaScript, musisz jednak pamiętać, że bez tego nasza strona internetowa może nie działać optymalnie. Jak wyłączyć lub usunąć pliki cookies, wyjaśniono poniżej w przypadku najczęściej używanych przeglądarek:

  • Google Chrome • Mozilla FireFox • Microsoft Internet Explorer • Microsoft Edge • Safari (IOS) • Safari (MacOS)

 6. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

  CVMaker podejmuje liczne działania, aby ostrożnie traktować i zabezpieczyć Twoje dane osobowe, dlatego podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Używamy technologii SSL do szyfrowania transmisji wrażliwych informacji lub danych osobowych, takich jak hasła do konta i inne informacje dotyczące płatności. Ponadto wszystkie poufne informacje są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Informacje te mogą być przeglądane tylko przez pracowników, dla których pracy jest do niezbędne.

  Podanie niektórych danych osobowych (oznaczonych gwiazdką w Polityce Prywatności) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Dane osobowe niezaznaczone jako obowiązkowe są dobrowolne, aczkolwiek ich przekazanie może uatrakcyjnić tworzone przez Ciebie CV.

 7. Twoje prawa jako podmiotu danych osobowych

  Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – gdy przetwarzanie danych odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CVMaker. W takim przypadku CVMaker przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla CVMaker ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  Cofnięcie dobrowolnie udzielonej zgody będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzane były na tej podstawie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody użytkownika przed jej cofnięciem.

  Opisane powyżej prawa użytkownika można realizować, wysyłając zapytanie na adres [email protected]. Użytkownicy otrzymują informacje o swoich danych osobowych lub odpowiedź na żądanie co do zasady w ciągu miesiąca od daty skierowania żądania. W przypadku złożonych wniosków może to jednak potrwać do 60 dni – w takim wypadku w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości poinformujemy użytkownika o przedłużeniu terminu odpowiedzi do 60 dni. Dane osobowe można również usunąć, klikając przycisk „Usuń dane” w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane przez CVMaker w sposób niezgodny z prawem, wówczas użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Zastrzeżenie

  Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych podmiotów trzecich, które są powiązane z tą witryną za pomocą linków. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki te podmioty przetwarzają dane osobowe, dlatego zalecamy każdemu użytkownikowi zapoznanie się z politykami prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

 9. Pytania i reklamacje

  W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności i/lub sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, prosimy o kontakt:

  CVMaker B.V.\ Piet Heinkade 221\ 1019HM, Holandia\ CoC: 70894027\ adres e-mail: [email protected]

Zmiany w Polityce Prywatności

W związku ze stałym rozwojem Serwisu zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim wypadku niezwłocznie opublikujemy zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności w Serwisie, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie witryny.