Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie.

Podczas korzystania z kreatora CV Maker w serwisie cv-maker.pl przetwarzane są informacje o charakterze prywatnym oraz dane osobowe. Dla serwisu CV-maker.pl bardzo ważne jest ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi. Dane te są zatem przetwarzane i zabezpieczane z zachowaniem najwyższej staranności.

Podczas przetwarzania danych przestrzegamy wymogów europejskiego prawa w zakresie ochrony prywatności. Firma CVmaker B.V. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz do jakich celów. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem.

Oświadczenie to zostało ostatnio zmodyfikowane w dniu 24-05-2018.

Wykorzystanie danych osobowych

Korzystając z kreatora CV Maker, Użytkownik zgadza się wypełnić określone dane (dane osobowe). Przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie te dane osobowe, które Użytkownik podaje bezpośrednio w celu skorzystania z żądanej usługi, bądź też takie, o których wyraźnie wiadomo, że zostały nam przekazane do przetwarzania. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest przeznaczone przede wszystkim dla tych osób, które korzystają z tej strony internetowej jako osoby prywatne lub jako pracownicy.

Poprzez przygotowanie CV na stronie internetowej cv-maker.pl automatycznie utworzone zostaje konto. Na potrzeby tego konta oraz części wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wykorzystuje się następujące informacje:

 • Name and address details you enter;
 • Any profile photo, if you have uploaded it;
 • Phonenumber;
 • Email address;
 • IP address;
 • Payment details (encrypted);
 • Cookies;
 • Any information entered on your CV, for example: education, work experience, courses, etcetera.

Konto

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na utworzonym dla niego koncie. Te dane są zapisywane bezzwłocznie po kliknięciu przez Użytkownika przycisku „Kolejny krok”. Dane te są przechowywane, tak aby nie trzeba było za każdym razem ponownie wprowadzać ich do CV, a Użytkownik ma do nich dostęp w dowolnym czasie i (lub) może je edytować, a my możemy skontaktować się z Użytkownikiem w kwestiach związanych z realizacją umowy, fakturowaniem oraz przedstawianiem mu zestawienia produktów i usług nabywanych lub nabytych od nas. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dalej w celu zapisania żądanych danych związanych z członkostwem oraz danych osobistych, w szczególności wszelkich CV Użytkownika, tak aby zawsze mogły być one udostępnione Użytkownikowi w celu skorzystania w przyszłości z naszych usług. Możemy również wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail, aby przypomnieć mu o dokończeniu tworzenia swojego CV.

Formularz kontaktowy

Podczas korzystania z formularza kontaktowego prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz zapytania lub problemu. Dane wprowadzone przez Użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do pełnej obsługi i rozstrzygnięcia pytania lub problemu Użytkownika.

Ciasteczka (pliki cookie)

Ciasteczka (pliki cookie) to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku Użytkownika przez stronę internetową podczas odwiedzin na tej stronie. Najważniejszą funkcją plików cookie jest odróżnianie jednego użytkownika od drugiego. Kiedy Użytkownik po raz pierwszy odwiedza stronę CV-maker.pl, pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o zgodę na umieszczanie plików cookie. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, wówczas zgadza się na wykorzystanie wszystkich plików cookie i wtyczek zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć lub usunąć pliki cookie za pomocą swojej przeglądarki. Wówczas strona internetowa może działać w sposób o wiele mniej optymalny.

Tawk i Olark

Ta strona internetowa korzysta z oprogramowania Tawk i Olark do chatów na żywo. Dzięki temu oprogramowaniu klienci mogą kontaktować się z nami w przypadku krótkich i szybkich zapytań. Dzięki temu oprogramowaniu jest również widoczne, na jakich stronach znajdują się odwiedzający nas goście. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Tawk i Polityka prywatności Olark. Okres przechowywania: 1 rok.

Google analytics i Tag manager

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics w celu śledzenia sposobu korzystania ze strony internetowej przez naszych gości. Google przechowuje pliki cookie. Z firmą Google zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowę z tzw. procesorem) dotyczącą przetwarzania tych danych. Adresy IP są zanonimizowane, a my zdecydowanie nie zezwalamy Google na wykorzystanie uzyskanych informacji do innych usług świadczonych przez Google. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w „Polityce prywatności Google”. Okres przechowywania: 2 lata.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do umożliwienia realizacji celów zawartych w niniejszym oświadczeniu. Ze względów podatkowych jesteśmy obowiązani przechowywać niektóre dane przez dłuższy okres. Dane osobowe Użytkownika zostaną bezzwłocznie usunięte na jego żądanie, jeśli kliknie w odpowiedni przycisk „Usuń dane” umieszczony w wiadomościach e-mail wysłanych przez nas lub automatycznie po upływie 3 lat od anulowania konta.

Przekazywanie na rzecz stron trzecich

Dane Użytkownika nie są zdecydowanie przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem tych stron trzecich, które uczestniczą w realizacji usług, na przykład dostawcy naszych usług płatniczych. Na naszej stronie internetowej są umieszczone przyciski mediów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy tych usług mogą gromadzić dane osobowe Użytkownika. Poniżej znajduje się przegląd każdej ze stron trzecich.

Mollie - dostawca usług płatniczych

Serwis Mollie działa jako procesor danych dla CV-maker.pl podczas świadczenia swoich usług. Jednakże jako dostawca usług płatniczych Mollie ma również swoje własne obowiązki w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. W związku z tym serwis Mollie może być również uznany za administratora danych w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. Polityka prywatności serwisu Mollie ma zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania danych, które Mollie realizuje jako menedżer (administrator) danych.

Stripe - dostawca usług płatniczych

Serwis Stripe działa jako procesor danych dla CV-maker.pl podczas świadczenia swoich usług. Jednakże jako dostawca usług płatniczych Stripe ma również swoje własne obowiązki w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. W związku z tym serwis Stripe może być również uznany za administratora danych w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. Do wszystkich operacji przetwarzania danych, które Stripe realizuje jako menedżer (administrator) danych zastosowanie ma Polityka prywatności serwisu Stripe.

Zgodnie ze swoją polityką prywatności serwis Stripe wykorzystuje i przetwarza dane Użytkownika dotyczące płatności, jak na przykład numer karty kredytowej. Nie przechowujemy danych karty Użytkownika ani innych jego danych dotyczących płatności. Dane te są szyfrowane i wysyłane do serwisu Stripe bez jakiejkolwiek ingerencji z naszej strony.

Witryny internetowe stron trzecich

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych stron trzecich, które są podłączone do naszej strony internetowej za pośrednictwem łączy (linków). Nie ponosimy odpowiedzialności za to, w jaki sposób strony trzecie mogą wykorzystywać dane osobowe Użytkownika. W związku z tym przed rozpoczęciem korzystania z witryn internetowych stron trzecich zdecydowanie zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności obowiązującymi na tychże witrynach.

Bezpieczeństwo

Podejmowane są odpowiednie środki w celu ograniczenia nadużyć i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo, bez podania przyczyny, do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie. Z związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenie, tak aby być świadomym wszelkich zmian.

Dostęp, zmiany i (lub) usunięcie danych

W razie pytań dotyczących naszego oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie, jak również w kwestiach związanych z wglądem do danych osobowych, wprowadzaniu w nich zmian i (lub) ich usunięcia prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie w razie pytań związanych z następującymi kwestiami:

 • Użytkownik ma prawo wglądu w to, jakie dane osobowe przechowujemy na jego temat i co z nimi robimy;
 • Użytkownik ma prawo pełnego wglądu w swoje dane osobowe;
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia (nieaktualnych) danych (osobowych);
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych (osobowych).

Skargi i reklamacje

Jeżeli Użytkownik uzna, że nadużywamy jego danych osobowych, zawsze może wnieść skargę do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Dane do kontaktu

CVmaker BV
Keizersgracht 241
1016EA Amsterdam
Holandia
support@cv-maker.pl

Już ponad 112 872 użytkowników przygotowało swoje CV

Dzięki kreatorowi CV Maker możesz w ciągu 15 minut szybko i prosto stworzyć charakterystyczne, profesjonalne CV.

Stwórz swoje CV

Zyskasz o 65% więcej szans na znalezienie pracy