Kariera

>

Jak napisać rezygnację?

StarStarStarStarStar

Jak napisać rezygnację?

przez CVMaker

  • Kariera
  • · April 16 2024
  • · 8 minuta czytania
jak napisać rezygnację ze stanowiska

Spis treści

Decyzja o złożeniu rezygnacji z pracy często jest trudna i wymagająca. Może ona jednak przynieść ulgę i dać możliwość znalezienia równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Coraz częstszym przypadkiem na rynku jest rezygnacja z pracy z powodu stresu. Czy zmagasz się z tym przewlekłym problemem? A może szukasz nowej ścieżki rozwoju?

Bez względu na powód, dla którego zdecydowałeś się odejść z pracy, musisz wiedzieć, jak poprawnie napisać list rezygnacyjny. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jest to ważny aspekt przy opuszczaniu firmy. Przedstawimy strukturę podania rezygnacyjnego i przeprowadzimy Cię przez etapy pisania go w taki sposób, abyś nawet po odejściu mógł zachować swój profesjonalizm.

Co to jest list rezygnacyjny

List rezygnacyjny to oficjalny dokument, który informuje pracodawcę o zamiarze zakończenia zatrudnienia w jego firmie. W takim piśmie przedstawia się powody odejścia oraz określa się datę zakończenia pełnienia swoich obowiązków. List rezygnacyjny jest ważnym elementem opuszczania firmy. Umożliwia zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany. Złożenie podania rezygnacyjnego pozwala też na zachowanie dobrych relacji biznesowych i pozytywnego wizerunku jako profesjonalnego pracownika.

Jak napisać rezygnację?

Pisząc list rezygnacyjny, musisz mieć na uwadze, że będzie on traktowany poważnie przez Twojego pracodawcę i może wpłynąć na Twoje relacje biznesowe w przyszłości. Jak napisać rezygnację z pracy w sposób odpowiedni? Najlepiej zrobić to w sposób jasny i zwięzły. Powinna się w nim znajdować krótka informacja o zamiarze złożenia rezygnacji z aktualnego stanowiska. Przed rozpoczęciem, sprawdź dokładnie swoją umowę - w zależności od Twojego stażu, konieczne będzie uwzględnienie okresu wypowiedzenia. Podanie ostatecznej daty jest wymagane, aby dać pracodawcy wystarczająco dużo czasu na organizację zastępstwa i ewentualne oddelegowanie obowiązków. 

Napisz swoje CV w prosty i łatwy sposób.

Stwórz CV

Dlaczego potrzebujesz listu rezygnacyjnego przy opuszczaniu pracy?

Napisanie formalnego listu rezygnacyjnego jest istotnym krokiem podczas opuszczania pracy. To nie tylko dokument potwierdzający Twoją decyzję, ale również ważny element komunikacji z pracodawcą. List rezygnacyjny służy jako oficjalne powiadomienie pracodawcy o Twoim zamiarze odejścia. Jest to ważne z punktu widzenia zarówno obowiązków pracowniczych, jak i etyki zawodowej. W treści listu rezygnacyjnego należy wyraźnie poinformować o swojej decyzji i podać planowaną datę zakończenia pracy. Ważne jest, aby była ona napisana w sposób profesjonalny, uprzejmy i z szacunkiem wobec obecnej firmy oraz współpracowników.

Przykład listu rezygnacyjnego

Nie wiesz od czego zacząć? Oto jak złożyć wypowiedzenie z pracy wzór. Zainspiruj się przykładem rezygnacji specjalisty ds. marketingu. Pamiętaj, aby dostosować swój list do własnej sytuacji zawodowej, aby zachować pełen profesjonalizm.

08.04.2024 r.

Michał Woźniak

ul. Poziomkowa 4/6

12-345 Warszawa

[email protected]

123-456-789

360 Agency Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 135

12-345 Warszawa

.Szanowni Państwo, 

Z uwagi na przyczyny osobiste i zawodowe, podjąłem trudną decyzję o zakończeniu mojej pracy w 360 Agency Sp. z o.o. Zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 01.03.2024 r., planuję zakończyć swoją pracę w dniu 01.05.2024 r.

Pragnę serdecznie podziękować za okazane mi możliwości rozwoju i zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli przez ten czas. Doświadczenia zdobyte w trakcie pracy były dla mnie niezwykle wartościowe i na pewno wpłynęły na moją ścieżkę zawodową.

Informuję, że jestem gotów do współpracy w celu ułatwienia procesu przejścia i przekazania obowiązków mojemu następcy. Wierzę, że będzie to satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Życzę Państwu dalszych sukcesów w rozwoju firmy i owocnych współprac w przyszłości.

Z poważaniem,

Michał Woźnak

Struktura listu rezygnacyjnego

Kiedy decydujesz się na opuszczenie pracy, ważne jest, aby Twoja rezygnacja była dobrze zorganizowana i zrozumiała dla pracodawcy. Jasna i uporządkowana struktura listu pozwoli Ci przekazać swoją decyzję w profesjonalny sposób. Przyczyni się to do utrzymania dobrych relacji biznesowych po Twoim odejściu.

Nagłówek

Nagłówek listu rezygnacyjnego zawiera Twoje dane osobowe oraz kontaktowe. Umieszczenie tych informacji na górze dokumentu ułatwia pracodawcy identyfikację i kontaktowanie się z Tobą w sprawie rezygnacji. Dzięki nagłówkowi pracodawca może szybko znaleźć niezbędne informacje, co może przyspieszyć proces jej przetwarzania.

Adresat

Określenie adresata listu rezygnacyjnego (czyli bezpośredniego przełożonego lub działu HR) jest kluczowe. Wskazujesz w ten sposób, do kogo skierowane jest Twoje podanie. Poprawne zaadresowanie listu zapewnia, że rezygnacja zostanie przekazana właściwej osobie i skutecznie zarejestrowana w systemach firmy.

Data

Podanie daty napisania listu rezygnacyjnego jest istotne, ponieważ umożliwia precyzyjne zarejestrowanie momentu złożenia rezygnacji. Pracodawca będzie mógł jednoznacznie określić termin otrzymania Twojego powiadomienia, co wpływa na obliczenie okresu wypowiedzenia oraz planowanie zastępstwa na Twoje stanowisko. Data powinna znaleźć się w prawym górnym rogu dokumentu.

Wstęp

Na samym początku pamiętaj o zwrocie grzecznościowym: “Szanowny Panie/Szanowna Pani“ (jeśli piszesz do konkretnej osoby, np. dyrektora firmy), “Szanowni Państwo” (jeśli zwracasz się do organizacji lub działu HR). 

Wprowadzenie listu rezygnacyjnego powinno jasno i uprzejmie wyrazić Twoją decyzję o odejściu z pracy. Rozpoczęcie listu od klarownego oświadczenia o rezygnacji ułatwia pracodawcy zrozumienie Twojego celu. Wskazanie przyczyn rezygnacji (np. nowe wyzwania zawodowe, przemiany osobiste) może pomóc pracodawcy zrozumieć Twoją sytuację i podjąć odpowiednie kroki w odpowiedzi na Twoją decyzję. 

Przykład

“Z przykrością informuję, że podjąłem decyzję o złożeniu rezygnacji z mojego obecnego stanowiska w [nazwa firmy]. Z uwagi na pojawiające się okoliczności życiowe, zdecydowałem się podjąć nowe wyzwania zawodowe.”

Nie martw się, jeśli nie wiesz jak zrezygnować z pracy co powiedzieć. W liście rezygnacyjnym nie musisz udzielać szczegółowych informacji. Ważne jest, aby jedynie nakreślić swoją sytuację zawodową/osobistą.

Podpis

Na końcu listu powinien znaleźć się Twój podpis. Nadaje on odpowiedniego tonu końcowego i wyraża szacunek do obecnej firmy. Podpisanie się swoim imieniem i nazwiskiem na końcu jest ostatecznym potwierdzeniem Twojej rezygnacji i umożliwia pracodawcy identyfikację Ciebie jako autora.

Przedstaw powody rezygnacji

Jak napisać rezygnację ze stanowiska? Przedstawiając przyczyny rezygnacji z pracy, warto być szczerym i wyrazić swoje przemyślenia w sposób odpowiedzialny i profesjonalny. Jeśli masz konkretne powody, które skłoniły Cię do podjęcia decyzji o odejściu, warto je krótko przedstawić. Pamiętaj jednak o zachowaniu dyskrecji i taktu, zwłaszcza jeśli przyczyny są związane z negatywnymi doświadczeniami w pracy.

Przykładowe zdania mogą brzmieć:

“Jednym z powodów mojej decyzji o rezygnacji jest potrzeba rozwoju zawodowego w nowym środowisku/branży.”

“Podjęcie nowych wyzwań zawodowych pozwoli mi rozwijać moje umiejętności i doświadczenie w kierunku, który bardziej odpowiada moim celom zawodowym.”

“Chciałbym skorzystać z okazji do dalszego rozwoju kariery, która będzie lepiej dopasowana do moich zainteresowań i celów zawodowych.”

Jak zrezygnować z pracy po paru dniach lub tygodniach?

Odejście z pracy po krótkim czasie zatrudnienia może być delikatną sytuacją, wymagającą szczególnej uwagi i taktu. Jeśli z jakiegoś powodu się na to decydujesz, to dowiedz się jak zrezygnować z pracy po kilku dniach, aby zrobić to profesjonalnie. Istnieje kilka kroków, które warto podjąć, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki dla Ciebie i Twojej reputacji zawodowej. 

1. Skonsultuj się z przełożonym

Najpierw skontaktuj się z bezpośrednim przełożonym, aby omówić swoje obawy i powody, dla których chcesz odejść z pracy tak szybko. Upewnij się, że przedstawisz swoje argumenty jasno i rzeczowo.

2. Przygotuj list rezygnacyjny

Choć okres Twojego zatrudnienia jest krótki, ważne jest złożenie formalnej rezygnacji w formie listu lub podania. W liście możesz wyrazić wdzięczność za możliwość pracy w firmie i poinformować o swojej decyzji o odejściu.

3. Upewnij się, że przestrzegasz polityki firmy

Przed podjęciem decyzji o rezygnacji zważ na politykę firmy dotyczącą okresu wypowiedzenia i ewentualnych konsekwencji związanych z krótkim okresem zatrudnienia.

4. Zachowaj profesjonalizm

Podczas rozmowy z przełożonym i przy pisaniu listu rezygnacyjnego zachowaj profesjonalizm i uprzejmość. Unikaj oskarżeń czy krytyki wobec firmy czy współpracowników.

5. Pozostań elastyczny

Bądź gotowy współpracować z firmą w celu zakończenia spraw formalnych, związanych z Twoim odejściem, nawet jeśli oznacza to pozostanie na stanowisku przez pewien okres wypowiedzenia.

Jeśli zastanawiasz się jak zrezygnować z pracy, to musisz być pewien, że tego właśnie chcesz. Odejście z pracy po krótkim okresie zatrudnienia może być trudne. Najważniejsze w takiej sytuacji jest podejmowanie decyzji w sposób odpowiedzialny i szanujący zarówno Twoje potrzeby, jak i oczekiwania pracodawcy.

Napisz swoje CV w prosty i łatwy sposób.

Stwórz CV

Rezygnacja z pracy przed podpisaniem umowy

Decyzja o rezygnacji z pracy przed podpisaniem umowy może wynikać z różnych czynników, które należy rozważyć ostrożnie i odpowiedzialnie. Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której zdecydowałeś się zrezygnować z pracy jeszcze przed formalnym podpisaniem umowy, poniżej znajdziesz kilka istotnych kroków do podjęcia:

1. Skonsultuj się z działem kadr lub rekruterem

Najpierw skontaktuj się z działem kadr lub osobą odpowiedzialną za rekrutację, która prowadziła proces rekrutacyjny. Wyjaśnij swoją decyzję i powody, dla których musisz zrezygnować przed podpisaniem umowy. Postaraj się być otwarty i rzeczowy w swojej komunikacji.

2. Wyraź wdzięczność za ofertę

Jeśli otrzymałeś ofertę pracy, wyraź swoją wdzięczność za możliwość zatrudnienia, nawet jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie jej przyjąć. Podziękowanie za ofertę pokazuje szacunek wobec procesu rekrutacyjnego i firmy.

3. Poinformuj jak najszybciej

Jeśli podjąłeś decyzję o rezygnacji przed podpisaniem umowy, poinformuj pracodawcę jak najszybciej, aby umożliwić firmie podjęcie dalszych działań rekrutacyjnych. Nie zwlekaj z przekazaniem informacji, aby dać firmie odpowiedni czas na znalezienie innego kandydata.

4. Bądź uprzejmy i profesjonalny

Wszelkie kontakty z pracodawcą powinny być prowadzone w sposób uprzejmy, profesjonalny i taktowny. Niezależnie od przyczyn rezygnacji, staraj się zachować dobre relacje biznesowe i pozostawić pozytywne wrażenie.

5. Przeproś za niedogodności

Jeśli rezygnacja z pracy przed podpisaniem umowy spowoduje niedogodności dla pracodawcy, pokaż empatię i przeproś za wszelkie utrudnienia. Działanie w sposób uczciwy i życzliwy może pomóc w zachowaniu dobrych relacji, pomimo decyzji o rezygnacji.

Zadbaj o swój wizerunek! Znajdź wymarzoną pracę, wykorzystując nasz cv kreator i atrakcyjne CV Szablony.

Kluczowe wnioski

List rezygnacyjny jest ważny z punktu widzenia obowiązków pracowniczych, jak i etyki zawodowej. Zadbaj o to, aby Twoja rezygnacja z pracy była zwięzła, pełna szacunku i profesjonalna. Pamiętaj, że dobre relacje z pracodawcą mogą mieć wpływ na Twoją przyszłą karierę i referencje zawodowe. Ważne więc, aby Twoja decyzja była podjęta świadomie. Przed odejściem warto też poświęcić czas na nawiązanie dobrego kontaktu z obecnymi współpracownikami. Wzmocnisz w ten sposób istniejące relacje i wyrazisz wdzięczność za wspólnie spędzony czas. 

Najczęściej zadawane pytania

1. Co zawrzeć w liście rezygnacyjnym?

W liście rezygnacyjnym powinna znajdować się informacja o zamiarze złożenia rezygnacji, powód Twojej decyzji oraz planowana data odejścia z pracy. Należy przy tym wziąć pod uwagę okres wypowiedzenia ustalony w umowie. List rezygnacyjny to formalny dokument, dlatego powinien być krótki, zwięzły i konkretny. Warto też podziękować w nim za możliwość rozwoju zawodowego.

2. Dlaczego list rezygnacyjny jest potrzebny?

Napisanie rezygnacji służy jako oficjalne powiadomienie pracodawcy o Twoim zamiarze odejścia z firmy. Ma ono znaczenie pod względem obowiązków pracowniczych, jak i etyki zawodowej. Jest to sposób, aby zgodnie z zasadami kultury organizacyjnej poinformować pracodawcę o swoich planach i umożliwić ewentualne rozpoczęcie procesu zastępowania Cię na danym stanowisku. Oprócz tego, dostarczenie rzetelnego listu rezygnacyjnego może przynieść Ci korzyści w przyszłości: w tym potencjalne referencje lub rekomendacje od obecnego pracodawcy.

3. Jak wybrać odpowiedni format?

List rezygnacyjny powinien zawierać standardową strukturę biznesowego listu. Zazwyczaj zaczyna się od nagłówka z datą oraz informacją, do kogo kierujesz list (imię i nazwisko przełożonego lub działu HR). Następnie należy pamiętać o odpowiednim zwrocie (np. "Szanowny Panie/Pani") i przejść do treści listu. 

4. Jak mogę złożyć rezygnację i utrzymać pozytywne relacje z moim pracodawcą?

Złożenie rezygnacji i jednoczesne utrzymanie pozytywnych relacji z pracodawcą to ważne zadanie. Zanim złożysz rezygnację, dobrze się do tego przygotuj. Zastanów się nad powodami swojej decyzji i sformułuj w jasny sposób, dlaczego chcesz odejść. Zamiast wysyłać list rezygnacyjny e-mailem, spróbuj umówić się na spotkanie ze swoim przełożonym. Taka rozmowa pozwala na bardziej osobistą interakcję i lepsze wyjaśnienie powodów odejścia. 

Zarówno w trakcie rozmowy i w piśmie rezygnacyjnym, wyraź wdzięczność za okazane możliwości i doświadczenia w pracy. Podkreśl pozytywne aspekty swojego pobytu w firmie. Choć może być pokusa, aby wyjaśniać negatywne doświadczenia, staraj się skupić na pozytywnych aspektach i przyszłych celach zawodowych. Jeśli możesz i chcesz, zaoferuj swojemu pracodawcy pomoc w okresie przejściowym, na przykład w przekazaniu obowiązków następnemu pracownikowi. 

5. Czy w liście muszę podawać powody mojej rezygnacji?

Podanie powodów rezygnacji w liście zależy od indywidualnych okoliczności oraz stosunków z pracodawcą. Jeśli są one dobre i czujesz się komfortowo dzieląc powody odejścia, możesz rozważyć krótkie przedstawienie powodów rezygnacji. W takiej sytuacji pracodawca może docenić twoją szczerość. Jeżeli przyczyny są pozytywne (na przykład: zmiana kariery, nowe wyzwania), możesz śmiało o nich wspomnieć. Jeśli jednak powody są negatywne (np. problemy z zarządzaniem, brak rozwoju), lepiej zachować dyskrecję i unikać szczegółowego omawiania tych kwestii.

6. Z jakim wyprzedzeniem muszę złożyć rezygnację?

Zależy to od warunków zawartych w umowie. W niektórych przypadkach mogą być to np. 2 tygodnie, a w innych nawet miesiąc lub dłużej. Ogólnie zaleca się, aby okres wypowiedzenia wynosił co najmniej 2-4 tygodnie, szczególnie jeśli zajmujesz ważne stanowisko lub pracujesz nad projektami wymagającymi długiego okresu przejściowego. W miarę możliwości poinformuj pracodawcę o swojej decyzji wcześniej niż wymagany okres wypowiedzenia. To pokaże szacunek dla firmy i umożliwi płynniejsze zarządzanie Twoim odejściem.

Piszesz CV do nowej pracy? Nie zapomnij czym jest klauzula cv!

7. Czy e-mail jest dopuszczalny czy muszę złożyć fizyczny list?

Ważne jest, abyś przed złożeniem rezygnacji sprawdził, jaki sposób komunikacji jest preferowany przez Twoją firmę i dostosował się do tych standardów. Jeśli nie masz pewności, zawsze możesz skonsultować się z działem HR lub swoim przełożonym, aby potwierdzić, jaki sposób złożenia rezygnacji jest najbardziej odpowiedni dla Twojej sytuacji. Najważniejsze jest to, aby przekazać informację o rezygnacji w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi procedurami w Twojej firmie.

Stwórz profesjonalne CV szybko i łatwo. Zdobądź wymarzoną pracę już dziś

Stwórz CV

Gotowy, aby znaleźć wymarzoną pracę?

Ponad 112.872 użytkowników znalazło swoją wymarzoną pracę dzięki CVMaker

+ Stwórz CV

Zaktualizowano April 16 2024

StarStarStarStarStar

Napisany przez

CV Maker oferuje kompletną platformę kariery z niezbędnymi funkcjonalnościami i cennymi informacjami dla osoby poszukującej pracy. Gotowy na następny krok? Stwórz swoje CV teraz

Zdobądź wymarzoną pracę z CVMaker

Szybko i łatwo stwórz profesjonalne CV. Pobierz je w ciągu 10 minut, kiedy i gdzie chcesz!

AddSmallStwórz swoje CV
CheckCircle

Zwiększ swoje szanse na znalezienie pracy z dobrym CV.