CV

>

Klauzula RODO do CV w 2024

StarStarStarStarStar

Klauzula RODO do CV w 2024

przez CVMaker

 • CV
 • · January 18 2024
 • · 4 minuta czytania
ochronie danych osobowych

Spis treści

Przygotowujesz curriculum vitae w 2024 roku i powinieneś zawrzeć w nim aktualną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych? Brzmi to nie do końca znajomo i nie jesteś pewien czy zrobisz to poprawnie. Bez zmartwień! W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego RODO zmieniło brzmienie klauzuli w cv, a także podamy gotowe przykłady poprawnej klauzuli do CV, również w językach obcych. Możesz także sprawdzić nasze najlepsze wzory CV i szablony CV.

 1. Co to jest RODO?

 2. Dlaczego RODO zmieniło treść klauzuli?

 3. Różnica między RODO a klauzulą

 4. Jak napisać klauzulę do CV 2022?

 5. Przykłady klauzuli

 6. Czy klauzula jest wymagana zagranicą?

Stwórz już teraz swoje profesjonalne CV

Stwórz swoje CV
captura de pantalla 2022 11 02 a la s 12 02 14

Co to jest RODO?

Czym jest słynne RODO, pojęcie, które zawładnęło polską opinią publiczną w 2018 roku? To unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Wydano je 27 kwietnia 2016, natomiast weszło w życie 25 maja 2018, zmieniając tym samym funkcjonowanie wielu europejskich firm. W założeniu rozporządzenie ma na celu ujednolicenie prawa unijnego w zakresie ochrony danych osobowych, ulepszenie przepływu danych w krajach unii, a także modernizację prawa i dostosowania go do wykorzystania go do życia w otoczeniu nowych technologii. Nowe przepisy prawne mają również zwiększyć bezpieczeństwo Twoich danych w rękach przedsiębiorstw, zapewnić ich skuteczniejszą ochronę, a także prawo do "bycia zapomnianym", czyli w dowolnym momencie wycofania zgody na prawo do przetwarzania danych osobowych, ujawnianych przez obywateli UE rozmaitym podmiotom. Czy to w punkcie usługowym, czy też na potrzeby rekrutacji, Twoje dane mają być pilnie strzeżone dzięki temu rozporządzeniu. Przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorstwa wiąże się z wyrażeniem zgody przez podmiot. Jest to rozwiązanie, które pozostawia Tobie pełną kontrolę. 

Z definicji (wg dyrektywy 95/46/WE) wynika, że "dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą”).

Dane osobowe to:

 • imię i nazwisko,

 • PESEL,

 • adres zamieszkania,

 • data urodzenia,

 • e-mail,

 • telefon,

 • identyfikator internetowy (adres IP, identyfikator plików cookie),

 • lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Udzielając w dokumentach rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, mianujesz określoną instytucję Administratorem Danych (DO). To podmiot, który dysponuje Twoimi danymi.

Dlaczego "obrót" danymi musi mieć podstawę prawną? Wyobraź sobie, że nie ma dokumentu regulującego ochronę danych. Gdyby przedsiębiorstwa nie dbały o ich bezpieczeństwo, wkrótce mogłoby się okazać, że kupiłeś na kredyt lodówkę, zapisałeś się do newslettera firmy produkującej części do silników lub podpisałeś umowę o pracę, podczas gdy masz już etat.

Stwórz już teraz swoje profesjonalne CV

Stwórz swoje CV

Dlaczego RODO zmieniło treść klauzuli?

Wysyłając do firm swoje curriculum vitae, czyli życiorys zawodowy, zamieszczałeś dotąd klauzulę o brzmieniu:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

Lub inną, podaną przez podmiot rekrutujący.

Wejście w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nie oznacza, że ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku przestała obowiązywać. Reguluje ona nieco inne kwestie niż RODO, pod pojęciem dane osobowe kryją się obecnie inne aspekty niż ponad 20 lat temu, dlatego też w aktualnej klauzuli można się powołać bezpośrednio na nową podstawę prawną. Klauzula RODO do cv jest nieodłącznym elementem Twojego CV.Bez niej rekruter nie może wykorzystać Twoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji, tym samym powiadomić Cię mailowo bądź telefonicznie o rozmowie o pracę, czy choćby wpisać Twojego imienia i nazwiska na listę kandydatów na dane stanowisko.

Od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zmieniło się prawo dotyczące ochrony danych osobowych.

Brzmi skomplikowanie?

Tworząc dokumenty rekrutacyjne, należy wziąć pod uwagę nowe przepisy.

Zdarza się, że firmy rekrutujące na dane stanowisko podają własną klauzulę do umieszczenia w CV. W tym wypadku należy ją skopiować i wstawić, najlepiej w stopce dokumentu. Jak napisać klauzulę, gdy przedsiębiorstwo nie podaje wzoru?

Różnica między RODO a klauzulą

Według RODO to firma/organizacja ma obowiązek wykazania, że zgoda na przetwarzanie została udzielona. Zgoda musi być:

 • dobrowolna ( nikt nie może cię zmusić, abyś udostępnił im swoje dane osobowe) 

 • konkretna ( napisana według właściwego schematu lub wykorzystana kalka podana przez firmę)

 • specyficzna (zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna jeśli jest udzielona na konkretne użycie danych),

 • świadoma (a zatem wymagana jest przejrzystość),

 • wycofanie jej powinno być łatwe (użytkownik powinien mieć sposób sygnalizowania chęci wycofania zgody).

Stwórz już teraz swoje profesjonalne CV

Stwórz swoje CV

Jak napisać klauzulę do CV 2024?

Klauzula o ochronie danych osobowych może brzmieć po prostu:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko"

Jest krótka i konkretna. Czy wystarczy? Zwróć uwagę, że wyżej przytoczona zgoda dotyczy wyłącznie aplikacji na dane stanowisko. A co jeśli okaże się, że Twój profil zawodowy pasuje do innych oferowanych przez firmę pozycji? Rekruter może zadzwonić do Ciebie z pytaniem, czy chcesz aplikować na inne stanowisko, choć jeśli będzie miał pod ręką CV innych kandydatów, którzy zawarli w nim dopisek:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Możesz w łatwy sposób wpisać klauzulę RODO używając naszego kreatora:

Klauzula O Ochronie Danych Osobowych;

Przykłady klauzuli

Według rekruterów, klauzula w CV powinna być jak najbardziej precyzyjna, toteż można się w niej powołać (jak w przykładzie sprzed maja 2018 r.), na podstawę prawną. Oto przykład:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

I odpowiednio, dla zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, klauzula będzie brzmieć:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oczywiście, można (a nawet estetyka tekstu tego wymaga) połączyć dwie zgody w jedną i napisać:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez (nazwa firmy)".

Alternatywnie, ze wskazaniem podstawy prawnej, klauzula będzie brzmieć:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Klauzulę możesz również napisać własnymi słowami. Ważne, by była - jak wspominaliśmy wyżej - jak najbardziej precyzyjna i konkretna.

Stwórz już teraz swoje profesjonalne CV

Stwórz swoje CV

Czy klauzula jest wymagana zagranicą?

Zdarzają się sytuacje, gdy o dokumenty aplikacyjne w języku obcym (głównie w angielskim) poprosi polski pracodawca. W cv rodo należy wówczas umieścić przetłumaczoną na angielski klauzulę o ochronie danych osobowych. Nie próbuj jednak samodzielnego przekładu, jako że standardowa, poprawna i zgodna z RODO klauzula w języku angielskim brzmi tak:

"I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number (123XX6 etc.)"

Z kolei wersja niemieckojęzyczna to:

"Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch (der Firmenname) für die Rekrutierungszwecke verwendet werden."

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z maja 2018 r., zwane popularnie RODO, obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Klauzulę o ochronie danych osobowych należy zatem zawrzeć w CV, przesłanym do niektórych zagranicznych pracodawców.

Klauzula o ochronie danych osobowych nie zamieszcza się aplikując o stanowisku zagranicą. Inne kraje nie wymagają klauzuli o ochronie danych osobowych w CV.

Uwaga: Zawsze sprawdzaj, czy nie wysyłasz aplikacji z klauzulą wymaganą tylko przez jedną konkretną firmę. Zdarzają się kandydaci, który nieopatrznie skopiowali klauzulę (zawierającą nazwę firmy) z oferty pracy i zaczęli rozsyłać aplikację do innych firm. Taka zgoda będzie nieważna, ponieważ udzielasz jej innemu administratorowi danych.

Nie takie RODO straszne, jak je malują... Nowe przepisy usprawniają przepływ i ochronę danych osobowych, a klauzulę w dokumentach rekrutacyjnych wystarczy zamienić na jedną z podanych w artykule. Udanego poszukiwania pracy!

DO NOT REMOVE ME

This one has to be present in the CMS with chosen images (otherwise the deployment can break if none of the Sticky CTAs have selected images)

test

Zaktualizowano January 18 2024

StarStarStarStarStar

Napisany przez

CV Maker oferuje kompletną platformę kariery z niezbędnymi funkcjonalnościami i cennymi informacjami dla osoby poszukującej pracy. Gotowy na następny krok? Stwórz swoje CV teraz

Zdobądź wymarzoną pracę z CVMaker

Szybko i łatwo stwórz profesjonalne CV. Pobierz je w ciągu 10 minut, kiedy i gdzie chcesz!

AddSmallStwórz swoje CV
CheckCircle

Zwiększ swoje szanse na znalezienie pracy z dobrym CV.