Jak napisać CV po francusku?

Chcesz więc dostać pracę lub staż w kraju francuskojęzycznym jak we Francji, lub w Kanadzie. Jakie to ekscytujące! Zanim jednak staniesz twarzą w twarz z rekrutem, będziesz musiał pierw wysłać swoje przyciągające wzrok CV, aby to jednak zrobić, że jesteś osobą odpowiednią do tej pracy, pierw musisz ich przekonać swoim CV. Niestety, nie jest to tak proste, jak wyszukanie „jak napisać CV” w Google. Daj sobie szansę! Ten przewodnik pomoże Ci, krok po kroku wpisać to, co powinieneś, aby rekruter zaprosił Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Francuskie CV-znane również jako Curriculum Vitae lub CV-może różnić się od tego, którego używasz w swoim kraju. Ale nie martw się! Oto jak napisać imponujące francuskie CV, które pokaże Twoje umiejętności i pomoże Ci znaleźć wymarzoną pracę.

Jak napisać CV po francusku

Pobierz ten szablon CV

Stwórz swoje CV

Co powinieneś wiedzieć o francuskim CV?

Twoje CV będzie pierwszym wrażeniem, jakie wywrze na francuskim rekruterze. W wielu przypadkach, zanim pierw dotrą do Ciebie, przejdą przez wielu kandydatów. Upewnij się, że Twoje CV jest jasne, krótkie (najlepiej na jedną stronę A4 lub najwyżej dwie) i na temat.

Nigdy nie jest mądrze sprzedawać zbyt dużo wiadomości o siebie. Obecnie informacje te są nie tylko łatwe do zweryfikowania (przez social media), ale francuskie życiorysy są bardzo oparte na faktach. Twoje CV nie jest odpowiednim miejscem na podkreślenie osobistych osiągnięć (takich jak te „niesamowite umiejętności interpersonalne”): poczekaj, aż rozmowa kwalifikacyjna będzie możliwa, wtedy możesz błyszczeć!

Oto kilka innych wskazówek:

Ponieważ szkoła, do której być może chodziłeś, i prace, które wykonywałeś w przeszłości, prawdopodobnie mają różne tytuły, upewnij się, że znasz ich francuski odpowiednik...ypisz wszystkie skróty specyficzne dla danej kultury, których czytelnik może nie znać, takie jak nazwy organizacji. Wreszcie, nawet jeśli Twój poziom francuskiego jest doskonały, zawsze poproś rodzimego użytkownika języka francuskiego o korektę Twojego CV przed wysłaniem. Nigdy nie wiesz, który błąd, literówka lub nieporozumienie kulturowe mogły spowodować odrzucenie Twojej kandydatury.

1. Informacje personelles (dane osobowe)

Niespodzianka! Francuscy pracodawcy potrzebują o wiele więcej danych osobowych, niż zazwyczaj, które podajesz w swoim kraju. Zawiera Twój wiek, stan cywilny i tak… zdjęcie.

Jest to powszechny wymóg w wielu krajach europejskich. Powstrzymaj się jednak przed zrobieniem zdjęcia z ostatnich wakacji. Zdjęcie, które należy umieścić w swoim francuskim Curriculum Vitae, powinno być profesjonalnym zdjęciem o wielkości paszportu.

Nie zapomnij podać swoich danych kontaktowych. Jeśli obecnie mieszkasz za granicą, pamiętaj o dołączeniu kodu kraju do numeru telefonu. Dopuszczalne są również profile zawodowe (takie jak LinkedIn) lub strony internetowe.

Oto, co należy zawrzeć w tej sekcji:

 • Prénom - Imię
 • Nom - Nazwisko
 • Adresse - Adres zamieszkania
 • Numéro de téléphone - Prywatny numer telefonu
 • Bureau - Biurowy/Pracowniczy numer telefonu
 • Domicile - Domowy numer telefonu
 • Portable - Numer komórkowy
 • Adresse e-mail - E-mail
 • Nationalité - Narodowość
 • Age - Wiek
 • Situation de famille (or Etat Civil) - Status rodzinny
 • Marié(e) - Żonaty/Żonata
 • Veuf (veuve) - Wdowiec/Wdowa
 • Divorcé(e) - Rozwiedziony/Rozwiedziona
 • Célibataire - Singiel/Singielka

2. Projet Professionnel

Ta krótka sekcja jest „tytułem” Twojego CV tym samym, który znajduje się również w opisie pracy. Tak, ten “tytuł” musisz dodać, aby pasował do aplikowanej pracy. Dlatego jeśli wcześniej byłeś Koordynatorem a teraz Aplikujesz na Managera, oczywiście również musisz wpisać Manager.

Więc, w kilku słowach, jaki jest Twój cel w przesłaniu CV?

Jeśli ubiegasz się o określoną pracę, powinno to być proste. Zwięźle poinformuj czytelnika, co przyniesiesz do firmy i dlaczego jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko.

Może być nieco niejasna i odnosić się do Twoich długoterminowych celów zawodowych, jeśli nie dostosowujesz swojej aplikacji do określonej pracy.

Przykład:

Ingénieur avec plus de 15 ans couvrant des rôles actifs dans l'industrie du pétrole et du gaz, y compris la R&D, les opérations, la construction, la gestion de projet, le HSE et la durabilité dans différents pays en gérant des équipes multidisciplinaires. Avec une formation en génie nucléaire; forgé de solides compétences analytiques et des capacités de résolution de problèmes qui se révèlent essentielles dans de nombreuses occasions sur le terrain. Diriger le processus de la création à la gestion des actifs des initiatives renouvelables d'Eni au Moyen-Orient, en Asie et en Australie en apprenant à apprécier à quel point les aspects financiers et les tendances numériques peuvent être essentiels dans le processus de prise de décision commerciale lié à la transition énergétique.

Polska wersja:

Inżynier z ponad 15-letnim stażem, zajmujący się aktywnymi rolami w przemyśle naftowym i gazowym, w tym w badaniach i rozwoju, operacjach, budownictwie, zarządzaniu projektami, HSE i zrównoważonym rozwoju w różnych krajach, zarządzając zespołami multidyscyplinarnymi. Z wykształceniem w dziedzinie inżynierii jądrowej; wypracował silne umiejętności analityczne i umiejętności rozwiązywania problemów, które okazują się niezbędne w wielu sytuacjach w terenie. Poprowadził proces od powstania do zarządzania aktywami inicjatyw odnawialnych Eni na Bliskim Wschodzie, w Azji i Australii, ucząc się doceniać, jak aspekty finansowe i trendy cyfrowe mogą być kluczowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych związanych z transformacją energetyczną.

3. Expérience professionnelle

Możesz dołączyć całą swoją historię zawodową, jeśli nie pracowałeś długo w swojej dziedzinie. Jeśli jesteś doświadczonym profesjonalistą, trzymaj się poprzedniego, który jest istotny dla stanowiska, o które się ubiegasz. Staraj się zachować porządek chronologiczny - zaczynając od najnowszej do najstarszej pracy. Dołącz nazwę i lokalizację firmy, datę, w której pracowałeś na tym stanowisku, swój tytuł, osiągnięcia i krótki opis swoich obowiązków, które są również podobne Jeśli jeszcze nie pracowałeś, możesz również uwzględnić przeszłą pracę jako wolontariusz, staż lub służbę wojskową.

Przykład:

Exécutif ‑ Responsable des départements techniques renouvelables ‑ gestion des programmes intégrés:

 • Gérer les conceptions solaires et éoliennes et les évaluations des ressources.
 • Fournir en temps opportun la production, l'examen et le contrôle des conceptions techniques, des spécifications techniques et des budgets.
 • Optimisation des coûts de conception de solutions d'ingénierie détaillées et de nomenclature.
 • Supervision et gestion du département technique et des ingénieurs terrain.
 • Déplacement sur les sites du projet pour la supervision du projet (jusqu'à 30% du temps).
 • Identifier les nouveaux défis techniques du marché et les avancées technologiques potentielles à intégrer dans de nouveaux projets et solutions dans les différents départements.
 • Aider le département Business Development dans l'identification et la préparation des propositions, en particulier l'élaboration des méthodologies techniques, la nomenclature et les budgets et les dessins techniques des propositions.

Polska wersja:

Kierownik działów technicznych odnawialnych - zarządzanie programami zintegrowanymi:

 • Zarządzał projektami energii słonecznej i wiatrowej oraz ocenami zasobów.
 • Zapewniał terminową produkcję, przegląd i kontrolę projektów technicznych, specyfikacji technicznych i budżetów.
 • Optymalizacja kosztów szczegółowych projektów rozwiązań inżynieryjnych i zestawień materiałowych.
 • Nadzór i zarządzanie działem technicznym i inżynierami terenowymi.
 • Podróż do miejsca realizacji projektu w celu nadzorowania projektu (do 30% czasu).
 • Identyfikował nowe wyzwania techniczne na rynku i potencjalne postępy technologiczne w celu integracji z nowymi projektami i rozwiązaniami w różnych działach.
 • Zapewniał  pomoc działowi Business Development w identyfikacji i przygotowaniu ofert, w szczególności w przygotowaniu metodologii technicznych, zestawień materiałowych i budżetów oraz rysunków technicznych dla ofert.

Stwórz swoje CV

4. Formation

W tej sekcji umieść wszystkie odpowiednie dyplomy, certyfikaty i wykształcenie, zwłaszcza jeśli niedawno ukończyłeś studia i nie masz zbytnio doświadczenia zawodowego.

Podaj nazwę szkoły, jej lokalizację, daty, w których uczęszczałeś, uzyskany dyplom i swoją ocenę.

Ponieważ każdy kraj ma własny system akademicki i oceniania, nie wahaj się dołączyć francuskiego odpowiednika, aby rekruter mógł docenić Twoją ciężką pracę!

 • Baccalauréat (BAC) = Dyplom ukończenia szkoły średniej
 • DEUG - General lub DUT, BTS - Technical (BAC + 2) = Associate’s Degree
 • Licencja (BAC + 3) = Licencjat (3 lata)
 • Maîtrise (BAC + 4) = Licencjat (4 lata)
 • Masters lub DEA, DESS (BAC + 5/6) = Stopień magistra lub MBA
 • Doctorat (BAC + 8) = Doktorat, LLD lub JD

5. Compétences

Jest to doskonała sekcja zawierająca umiejętności, które mogą być istotne dla pracy, o którą się ubiegasz. Zwykle są dwie główne kategorie. Umiejętności językowe to miejsce, w którym możesz porozmawiać o swoich olśniewających zdolnościach w języku francuskim.

 • Compétences linguistiques - Umiejętności językowe
 • Langue maternelle -
 • Courant - Biegły, prawie rodzimy
 • Très bonne maîtrise - Biegły, zaawansowany
 • Niveau intermédiaire - Poziom średniozaawansowany
 • Niveau élémentaire Reading – Lu - Podstawowy, elementarny
 • Écrit - Język pisany
 • Parlé - Język mówiony, mówienie, komunikacja werbalna

Jeśli ma to znaczenie dla Twojej pracy, możesz również podać, czy masz prawo jazdy.

Dwie kategorie umiejętności zawodowych: umiejętności twarde VS umiejętności miękkie. Istnieją dwie kategorie umiejętności zawodowych. Nasi anglojęzyczni przyjaciele nazywają je w następujący sposób: umiejętności twarde i umiejętności miękkie. We Francji coraz częściej używamy tych terminów, ale są to umiejętności techniczne i behawioralne.

Te dwie kategorie są istotne i nierozłączne. Pracodawca nigdy nie będzie chciał tylko personelu technicznego lub tylko personelu. Umiejętności miękkie stały się tak samo ważne jak umiejętności twarde i mogą je wkrótce wyprzedzić.

Umiejętności techniczne

Umiejętności techniczne dotyczą know-how niezbędnego do wykonywania zawodu. Rzeczywiście, pozwalają ci wykonywać określone zadania w twojej dziedzinie pracy. Wiedza ta jest łatwa do zmierzenia i można ją zdobyć poprzez szkolenie. Na przykład:

 • Zarządzanie projektami (Gestion de projet)
 • Siła propozycji (Force de proposition)
 • Programowanie w Pythonie (Programmation Python)
 • Marketing mediów społecznościowych (Marketing réseaux sociaux)
 • Umiejętności techniczne (Compétences techniques)
 • System operacyjny (Systèmes d’exploitation)
 • Języki programowania (Langages de Programmation)
 • Software (Logiciels)

Umiejętności, które można przenosić, można wykorzystywać z jednej pracy do drugiej. Są szczególnie przydatne w przypadku zmiany kariery.

Na przykład: posiadanie doskonałego poziomu wypowiedzi pisemnej jest przydatne w pracy jako dziennikarz, ale także jako nauczyciel lub urzędnik (avoir un excellent niveau d’expression écrite est utile à un métier de journaliste, mais aussi de professeur ou de greffier)

 Z drugiej strony, określone umiejętności są przydatne tylko dla jednej branży lub branży.

Na przykład: Bycie ekspertem w korzystaniu z oprogramowania do śledzenia pogody nie ma sensu w żadnym innym obszarze. (être un expert de l’utilisation d’un logiciel de suivi météorologique ne servira à rien dans tout autre domaine.)

Umiejętności behawioralne (umiejętności miękkie)

Są to umiejętności behawioralne, umiejętności interpersonalne lub po prostu cechy. Na przykład :

 • Przejmować inicjatywę (Prise d'initiatives)
 • Analityczny umysł (Esprit d'analyse)
 • Zarządzanie konfliktem (Gestion des conflits)
 • Praca zespołowa (Travailler en équipe)

Zawsze podawaj swój poziom biegłości i mów szczerze. Często jest to bardzo łatwe do zweryfikowania! Dołącz swoje wyniki do dowolnego.

Jeśli go znasz, możesz skorzystać z Common Reference Levels wydanego przez Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). W przeciwnym razie wystarczy prosty opis.

 • Capacité à s’organiser, prioriser les tâches (98 %) - Umiejętność organizowania, ustalania priorytetów zadań (98%)
 • Capacité d'adaptation (94 %) - Zdolność adaptacji (94%)
 • Autonomie (93 %) - Autonomia (93%)
 • Sens des responsabilités / fiabilité (93 %) - Poczucie odpowiedzialności / rzetelność (93%)
 • Travail en équipe (90 %) - Praca zespołowa (90%)
 • Connaissance et respect des règles (84 %) - Znajomość i poszanowanie zasad (84%)
 • Capacité à actualiser ses connaissances (83 %) - Możliwość aktualizacji wiedzy (83%)
 • Sens de la relation client (72 %) - Poczucie relacji z klientem (72%)
 • Capacité d’initiative / créativité (69 %) - Zdolność do inicjatywy / kreatywności (69%)
 • Capacité à travailler sous pression et à gérer le stress (62 %) - Zdolność do pracy pod presją i radzenia sobie ze stresem (62%)

6. Centres d’intérêt

Po co je wpisać?

Obszary zainteresowania to ta część CV, która da rekruterowi możliwość podjęcia nieformalnej rozmowy z kandydatem. W idealnym przypadku da pewne wyobrażenie o Twoim dodatkowym życiu prywatnym, a także kilka informacji o Twojej osobowości.

Rekruter wywnioskuje pewne cechy z obszarów, którymi się interesujesz, tym bardziej, że rola umiejętności miękkich (umiejętności interpersonalne, ludzkie) w procesie rekrutacji stale rośnie.

Na przykład, jeśli uprawiasz sport w zespole, rekruter będzie miał tendencję do myślenia, że masz pewne wyobrażenia o pracy w grupie, że wiesz, co to znaczy iść do przodu razem. W tym sensie należy dołożyć starań, aby wpisać Poza tym jest to ostatnia rzecz, na którą patrzy rekruter, a ta kolumna pomaga podkreślić inny aspekt Twojej aplikacji. Umożliwia pośrednie potwierdzenie pewnych cech i może pomóc przełamać lody podczas wywiadu; Użyj tego i dodaj swoje hobby!

Stwórz swoje CV

Powiązane artykuły

Już ponad 112 872 użytkowników przygotowało swoje CV

Dzięki kreatorowi CV Maker możesz w ciągu 15 minut szybko i prosto stworzyć charakterystyczne, profesjonalne CV.

Stwórz swoje CV

Zyskasz o 65% więcej szans na znalezienie pracy