CV po norewsku

Słynąca z wybrzeża fiordów i zorzy polarnej Norwegia jest uznawana za jedno z najlepszych miejsc do życia, dlatego jeśli zastanawiasz się nad aplikowaniem do pracy w tym kraju to potrzebujesz wiedzieć co i jak napisać w CV. Twoje CV mówi potencjalnym pracodawcom, kim jesteś, co zrobiłeś w życiu i dostarcza im informacji o Twoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Nie mniej jednak za nim pomogę Ci przejść przez ten proces, opisze trochę więcej o Norwegii. Otóż! Kraj skandynawski liczy nieco ponad pięć milionów mieszkańców, z czego większość znajduje się na południu, w stolicy Oslo i jej okolicach oraz w innych tętniących życiem ośrodkach miejskich, takich jak Bergen i Trondheim. Norwegia ma kwitnącą gospodarkę i niską stopę bezrobocia, ale międzynarodowi pracownicy mogą czasami mieć trudności z postawieniem stopy na progu. Aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy, naucz się norweskiego. Chociaż język angielski jest powszechnie używany, język lokalny jest używany w wielu organizacjach. Zapoznanie się z norweskim otworzy wiele możliwości, a także pomoże Ci zadomowić się w nowym miejscu. Networking jest również ważny, a oferty pracy są często ogłaszane pocztą pantoflową i zdobywane dzięki znajomości właściwych osób. Podejmowanie pracy letniej, tymczasowej lub w niepełnym wymiarze godzin to świetny sposób na budowanie kontaktów i poszerzanie sieci zawodowej. Chociaż koszty życia w Norwegii są stosunkowo wysokie, jest to kraj o wielkim naturalnym pięknie, z którego można korzystać bezpłatnie. Odkryj kulturę na świeżym powietrzu i skorzystaj z turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej.

Do rzeczy z CV! Musisz określić, jakie informacje byłyby najważniejsze dla potencjalnych pracodawców, u których szukasz pracy. Głównym celem CV jest dostarczenie potencjalnym pracodawcom informacji istotnych dla pracy, o którą się ubiegasz.

CV po norewsku

Stwórz swoje CV

Zanim zaczniesz pisać CV po norwesku:

 • Zawsze dopasuj swoje CV do konkretnego stanowiska i firmy. Pamiętaj, aby podkreślić to, co jest najbardziej istotne w przypadku pracy, o którą się ubiegasz.
 • Zachowaj CV na dwóch stronach. Możesz również napisać jednostronicową wersję, którą możesz zabrać ze sobą na targi kariery/pracy.
 • Napisz CV w tym samym języku, co ogłoszenie o pracę.
 • Przykładowe szablony CV można znaleźć tutaj: https://www.cv-maker.pl/szablony
 • Aktualizuj swoje CV i staraj się, aby było wolne od błędów.

Struktura CV:

 • Adresse - Adres zamieszkania.
 • Telefonnummer - Numer telefonu.
 • E-post - Email.
 • Fødselsdato - Data urodzenia.
 • Kjønn - Płeć.

Nazwa 

 • Wyróżnij swoje imię, używając większej czcionki niż w przypadku innych głównych nagłówków. Nie wpisuj „Curriculum Vitae”, pracodawca rozumie, co to jest.

Zdjęcie (Legg til bilde) 

 • Coraz częściej umieszcza się swoje zdjęcie, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli jednak dołączyć zdjęcie, preferowane jest profesjonalnie wyglądające zdjęcie.

Dane kontaktowe i data urodzenia (Kontaktinformasjon og fødselsdato) 

 • Uwzględnij swój adres, numer telefonu, e-mail i datę urodzenia. Rozważ dołączenie linku do swojego profilu LinkedIn. Pracodawca może to sprawdzić, więc upewnij się, że masz aktualny profil na LinkedIn.

Profil (Profil)

 • Możesz zamieścić krótki, konkretny profil, który jest wizytówką Ciebie.
 • Chociaż nie jest to absolutnie konieczne, może być pomocne. To okazja do zwrócenia uwagi od samego początku, że jesteś osobą poszukiwaną na to stanowisko.
 • Być specyficznym. Ogólny cel to słowa kluczowe, które są wspomniane w ogłoszeniu o pracę. Pamiętaj! cel profilu i CV jest na konkretne stanowisko, które Cię interesuje, dlatego podsumuj umiejętności i doświadczenia, które są najbardziej istotne dla pracy.

Przykład 1

 • Stilling som programmerer innen pedagogisk programvareutvikling (Stanowisko programisty w rozwoju oprogramowania edukacyjnego)
 • Erfaring med teamarbeid i IT-selskap (Doświadczenie w pracy zespołowej w firmie IT)
 • Har brukt virtuelt VMware virtual network i arbeidet med nettverksinfrastruktur (Korzystałem z wirtualnej sieci VMware w mojej pracy z infrastrukturą sieciową)

Przykład 2

 • Høyt kunnskapsnivå i Excel- og BI-systemer (Wysokopoziomowa wiedza z zakresu Excela i systemów BI)
 • Erfaring med budsjettering og skrive rapporter (Doświadczenie w budżetowaniu i pisaniu raportów)
 • Administrert salgspersonell på 5; ansettelse, opplæring og planlegging (Zarządzanie personelem sprzedaży w liczbie 5 osób; zatrudnianie, szkolenie i planowanie)

Przykład 3

 • Erfaring med å skrive referater fra møter (Doświadczenie w spisywaniu protokołów ze spotkań)
 • Arrangert og holdt foredrag for store grupper (Organizował i prowadził wykłady dla dużych grup)
 • Flytende engelsktalende og studerer for tiden norsk (Biegle włada językiem angielskim, obecnie uczę się norweskiego)

Wykształcenie (Utdanning og kvalifikasjoner)

2019 - 2021 Stopień i program studiów, nazwa uczelni.

 • Twoja specjalizacja. Krótki opis tego, czego się nauczyłeś, a co jest istotne na stanowisku. Tytuł i / lub temat projektu lub twojej pracy licencjackiej / magisterskiej. Studia na wymianie w innych krajach.
 • Opisz, czego nauczyłeś się podczas studiów, w 2-3 zdaniach. Przeczytaj efekty uczenia się dla swojego programu studiów. Podkreśl to, co jest najbardziej istotne z Twojej specjalizacji i / lub umiejętności, które można przekazać. Przedstaw swoje kompetencje na różnych stanowiskach na różne sposoby, w zależności od specyfikacji w ogłoszeniu o pracę.
 • Niektórzy pracodawcy chcą zobaczyć, kiedy skończysz szkołę średnią. Jeśli masz lukę przed rozpoczęciem studiów, podaj informacje o tym w dalszej części CV. Ukończenie całości lub części programu w szkole średniej za granicą może dostarczyć informacji na temat umiejętności językowych i zrozumienia międzykulturowego.

Arbeidserfaring - Doświadczenie

2018 - 2021 Stanowisko, Miejsce pracy.

 • Prestasjoner/Osiągnięcia oraz ich wypunktowanie jest najbardziej przyciągającym uwagę rekrutera, dlatego że wtedy CV skupia się na osiągnięciach a nie tylko obowiązkach.
 • Skup się na Bulletproof kuloodpornych punktach, które zawierają słowa kluczowe w ogłoszeniu o pracę, są one potwierdzeniem, że wykonywałeś oraz masz doświadczenie.
 • Możesz pomyśleć, że nie masz odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Jednak prawdopodobnie masz umiejętności, które można przenieść na dowolną pracę. Opisz więc mądrze swoje doświadczenia! Na przykład, jeśli masz doświadczenie w pracy w kawiarni, robienie kanapek może nie pasować do obecnego podania o pracę. Jednak Twoje doświadczenia z relacjami z klientami mogą być przydatne. Jeśli odpowiadałeś za zbilansowanie kasy, okaże się, że zaufał Ci Twój pracodawca. Jeśli masz doświadczenie w telemarketingu, być może osiągnąłeś dobre umiejętności komunikacyjne. Czy wcześniejsze doświadczenia zawodowe dały Ci umiejętności zarządzania, umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach lub współpracy z innymi?
 • Kilku uczniów miało już wiele różnych letnich prac od najmłodszych lat i zastanawiają się, czy powinni uwzględnić wszystko. Ogólna zasada jest taka, że jeśli praca jest odpowiednia, możesz uwzględnić doświadczenia sprzed 10 lat. Uwzględnij 5 lat, jeśli doświadczenie nie jest istotne. Jednak nie ma tutaj dobrej ani złej odpowiedzi.

Przykłady:

 • Servitør på Loti’s restaurant: Ansvar for opplæring av nytt personale og ta imot bestillinger. Opprettholdt gode kundeforhold og jobbet i kassen. (Kelner w restauracji Loti’s: Odpowiedzialny/a za szkolenie nowych pracowników i zamówienia na dostawy. Utrzymywała dobre relacje z klientami i pracował/a przy kasie.)
 • Studentarbeider ved Universitetet i Oslo: Ansvar for planlegging og tilrettelegging for nye studenter i min avdeling. (Pracownik na Uniwersytecie w Oslo: Odpowiedzialny/a za planowanie i prowadzenie aranżacji dla nowych studentów na moim wydziale)
 • Assistent i barnehage: Tok vare på 20 barn i alderen 2-5 år. Deltok i gjennomføringen av foreldrekonferanser. (Asystent w przedszkolu: Opieka nad 20 dziećmi w wieku 2-5 lat. Udział w prowadzeniu konferencji z rodzicami, i wraz z nauczycielami)
 • Leder for 10 ansatte. (Zarządzałem 10 pracownikami)
 • Tilrettelagt fire sikkerhetsopplæringer for de ansatte per år med 75 ansatte og et opplæringsbudsjett på 10 000 $/85.000 NOK. (Ułatwiono cztery szkolenia dla pracowników ds. Bezpieczeństwa i ochrony rocznie z udziałem 75 pracowników i budżetem na szkolenia w wysokości 10 000 dolarów/85.000norweskich koron)
 • Betjente over 100 kunder per uke med en inntjening på mer enn 2500 dollar/20.000 NOK hver uke. (Obsługiwał ponad 100 klientów tygodniowo, przynosząc sprzedaż ponad 2500dolarów/20.000 norweskich koron tygodniowo)
 • Bruk komplette setninger. Bruk riktig tegnsetting, inkluder punktum på slutten av en setning. (Używaj pełnych zdań. Zdania używają odpowiedniej interpunkcji, w tym dodawania kropki na końcu)

Stwórz swoje CV

Erfaring innen frivillighetsarbeid/Praca wolontariacka

2019 - 2020 Stanowisko, Organizacja.

 • Określ zaangażowanie czasowe. Opisz krótko rodzaj organizacji. Wymień swoje obowiązki i osiągnięcia.

IT-ferdigheter/Umiejętności informatyczne

 • Obecnie wiele z nich zawiera oddzielną sekcję poświęconą umiejętnościom informatycznym. Zalecamy, aby nie oceniać swojej wiedzy, ale wypisz, jakie oprogramowanie, systemy operacyjne, języki lub narzędzia analityczne są Ci znane.

Språk/Języki

 • Wypisz języki, które znasz i stopień znajomości.

 Norskprøve (poziomy: A1-A2, A2-B1 lub B1-B2) oraz Bergenstest (poziom zaawansowany).

Kurs og sertifiseringer/Kursy i certyfikaty

 • Miesiąc. Rok Tytuł kursu, Organizator kursu.
 • Treść zajęć pozalekcyjnych, certyfikaty.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli masz niewielkie lub żadne kursy lub doświadczenie w zakresie wolontariatu, możesz pominąć ich poszczególne sekcje i zaprezentować je tutaj.
 • Jeśli chcesz, możesz uwzględnić tutaj zajęcia rekreacyjne, np. sport, zajęcia twórcze, podróże.
 • Jeśli masz prawo jazdy, które jest odpowiednie do pracy.
 • Obowiązkowa służba wojskowa, urlop macierzyński lub urlop opiekuńczy. Zapamiętaj daty tego.

Referanser/Referencje

 • Jeśli nie zostaniesz o to poproszony podczas składania wniosku, możesz wpisać w swoim CV „Referencje są dostępne na życzenie”. W przeciwnym razie podaj: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu.
 • Zawsze pytaj z wyprzedzeniem o pozwolenie na wykorzystanie kogoś jako odniesienia.
 • Referencje to osoby, które mogą opowiedzieć o Twoim doświadczeniu zawodowym, nawykach zawodowych, charakterze i umiejętnościach.
 • Obecnie w CV częściej zapisuje się „Referencje są dostępne na życzenie” i przygotowuje listę referencji na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Zapytaj referencje z wyprzedzeniem, zanim podasz ich nazwiska.
 • Przedstaw 2-3 referencje, które powiedzą o Tobie dobre rzeczy, najlepiej dotyczące Twoich umiejętności związanych z danym stanowiskiem.
 • Opowiedz referencje, kiedy idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i na jakie stanowisko. Następnie są przygotowani i mogą podkreślić Twoje najważniejsze cechy.
 • Najczęściej jako punkt odniesienia używa się byłego kierownika pracy. Możesz również zapytać swojego promotora, kolegów, nauczycieli lub inne osoby, które mogą udzielić informacji związanych z danym stanowiskiem.

Checklist Twojego CV

 • Układ jest uporządkowany i łatwy do odczytania.
 • Ta sama czcionka i styl są stosowane w całym CV.
 • Język jest taki sam jak w ogłoszeniu o pracę.
 • Opisy dostosowałem do konkretnego stanowiska.
 • Korekta gramatyczna sprawdzona samodzielnie lub z pomocą innych osób.
 • CV znajduje się na dwóch stronach.
 • Zdjęcie jest profesjonalne na białym/szarym tle.

Powiązane artykuły

Już ponad 112 872 użytkowników przygotowało swoje CV

Dzięki kreatorowi CV Maker możesz w ciągu 15 minut szybko i prosto stworzyć charakterystyczne, profesjonalne CV.

Stwórz swoje CV

Zyskasz o 65% więcej szans na znalezienie pracy